top of page

אמי היגרה מצרפת לפני כ-30 שנה.                                                       בראיון העבודה הראשון שלה בבית חולים ידוע אמרו לה:

"את לא יודעת את השפה, תחזרי לצרפת".

היא לא וויתרה ובנתה את עצמה בשתי ידיה.                                           

היום, אמי פרופסור בכירה ומשפיעה בתחומה.

אבל, אני מרגישה שלאמי תמיד תהיה אותה רופאה צעירה בראשה.

האישה שנאמר לה שאינה שייכת.

הפער בין אותן שתי נשים סיקרן אותי. פער זה,

הניגוד בין אותן שתי נשים המיוצגות על ידי אמי

הוא הניגוד אותו ניסיתי לבחון בפרויקט זה.

*חלק מן התמונות הינן תמונות ארכיון/צולמו על ידי אמי

bottom of page